Home

Zakon o porezu na dohodak republika srpska wikipedija

JOPPD Izvjee o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja; Zahtjev za priznanje prava na (starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodinjeg osiguranika, prijevremen starosnu mirovinu zbog steaja poslodavca) Zakon o potvrivanju konvencije Vijea Europe o Zakon o budetu, Zakon o budetskom sistemu, Zakon o utvrivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja graevinske dozvole radi realizacije Projekta" Beograd na vodi"Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Besplatni propisi, zakoni, pravilnici, uredbe. Pronaite novi zakon, propis, pravilnik, uredbu na sajtu kompanije Paragraf. Pronaite propise, zakone koji se najee upotrebljavaju u svakodnevnom radu. Informacije o izmenama, dopunama, vaenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom moete saznati na linku OVDE.

1601, 3701, 102, 1706 i 1408 u daljnjem tekstu: Zakon). Doprinosi koji nisu obuhvaeni Zakonom i ovim Pravilnikom obraunavaju se i uplauju u skladu sa posebnim propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i Zakona o porezu na dohodak, dohodak s te osnove plaa prema paualno utvrenom iznosu, Ministarstvo financija RH Proieni tekst Zakona o porezu na dohodak na slubenim stranicama porezne uprave Zakon o porezu na dodatu vrijednost kao uslove istie da su to sva pravna i fizika lica koja imaju godinji promet od preko 50.

000 KM, te poljoprivredna domainstva iji katastarski prihod od poljoprivrednog zemljita i umarstva svih lanova domainstva prelazi 15. 000 KM. Junoafrika Republika: 14 0 Kanada: 5 4, 5 GST